Een noodradio houdt je op de hoogte!

Een noodradio is hét aangewezen middel om aan informatie te komen tijdens noodsituaties. Een radio, met zonnepaneel, batterijen, opwindbaar of een combinatie hiervan, werkt altijd. Zelfs als de stroom, het internet en/of het mobiele netwerk is uitgevallen.

Informatie-voorziening tijdens calamiteiten is van levensbelang

Wat als de elektriciteit is uitgevallen? Het mobiele netwerk door overbelasting plat ligt? En je je huis niet uit kunt of mag? Hoe kom je dan aan het laatste nieuws of aanwijzingen van de overheid?

Stel je voor, je mobiele telefoon doet het niet. De stroom doet het niet, dus je televisie, vaste radio en internetverbinding ook niet. Hoe hoor je dan de instructies van de instanties als een ramp zich voltrekt?

Een noodradio werkt ook bij stroomuitval

Een noodradio is dan hét aangewezen middel om aan informatie te komen. Uitgerust met een zwengel, zonnepaneel, batterijen of een combinatie hiervan werkt deze altijd. Zelfs als de elektriciteit, het internet en/of het mobiele netwerk is uitgevallen.

Een noodradio is bij voorkeur een draagbare radio die uitzendingen van de lokale rampenzender uit de ether kan oppikken.

Tijdens calamiteiten stem je je radio af op de lokale rampenzender. Een lijst met frequenties van de calamiteitenzender vind je hier.

Meer informatie over voorbereiding op noodsituaties vind je op deze site van de overheid: crisis.nl